O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
89%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI

Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    30.03.2017

Ocenění pedagogů ke Dni učitelů

Krnov - U příležitosti Dne učitelů, který 28. března každoročně připomíná nejen výročí narození Jana Amose Komenského, ale také záslužnou práci učitelů na všech stupních škol, se v obřadní síni krnovské radnice uskutečnilo oceňování pedagogických pracovníků. Na ocenění, především za vynikající pedagogické výsledky, bylo nominováno sedmnáct pedagogů, z nichž čtrnáct navrhlo vedení jednotlivých škol a tři město Krnov. 

Pedagogy na slavnosti přivítala starostka Jana Koukolová Petrová, která mimo jiné řekla: „Učitelství není jen profesí, ale je současně posláním. Je to vznešená činnost, kterou v delším časovém horizontu může vykonávat pouze člověk empatický, obětavý, s vysokými mravními kvalitami, odborným vzděláním, společenským a lidským postojem, s uznáváním hodnot a skvělými charakterovými vlastnostmi, jako jsou láska k dětem, spravedlivost, objektivita, pravdivost a otevřenost, s pozitivním viděním světa a permanentní snahou se dále vzdělávat.

Takoví jste vy. A my vám chceme naší malou slavností poděkovat za vše, co dáváte našim dětem. Za to, že tak výrazně ovlivňujete budoucnost mladé generace našeho města.“

Ocenění z rukou starostky Jany Koukolové Petrové, místostarosty Michala Brunclíka a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové převzali Radka Zivčáková (MŠ Jiráskova), Jarmila Holubová (MŠ Slunečnice), Dorazilová Andrea (MŠ Svatováclavská), Šobrová Bronislava (MŠ Žižkova), Milada Kubínová (MŠ náměstí Míru), Dagmar Haraštová (ZŠ Smetanův okruh), Dušana Fučíková (ZŠ Dvořákův okruh), Věra Hamalová (ZŠ Dvořákův okruh), Alena Rieglová (ZŠ Žižkova), Mgr. Ljuba Přibylová (Gymnázium Krnov), Mgr. Šárka Crháková (SPgŠ a SZŠ Krnov), Lenka Juříčková (MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie), Mgr. Pavlin Panayotov (ZUŠ Krnov), Marie Veliká (ZUŠ s. r. o.), Viktor Vondra (nominovalo město Krnov), Mgr. Zdeněk Obruča (nominovalo město Krnov), Mgr. Svatava Zeniuková (nominovalo město Krnov). Poslední tři jmenovaní se slavnostního aktu ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit.

V kulturním programu vystoupily děti z Mateřské školy Slunečnice, žáci ze Základní školy Žižkova a mladí muzikanti ze Základní umělecké školy Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova. 


Mgr. Šárka Crháková byla oceněna za za angažovanou a vynikající práci ve školství. Pracuje ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole Krnov od září roku 1990. V letech 1997-2005 vedla SZŠ Krnov a po jejím spojení se SPgŠ Krnov se stala zástupkyní ředitele této spojené školy. Zde zajišťuje spolupráci se sociálními partnery školy a zaměstnavateli (nemocnicí, mateřskými školami, základními školami, domovy pro seniory aj. organizacemi). Spolu s nimi organizuje učební a odborné praxe žáků. S cílem propojit teoretickou a praktickou výuku s nimi pravidelně vstupuje do jednání a zajímá se o reálné potřeby praxe. Na základě zjištěných poznatků iniciuje změny ve školních vzdělávacích programech, v nastavení praxí, změny učebních procesů. Od roku 2005 se podílela na organizaci řady projektů a akcí pro děti, žáky i pracovníky mateřských a základních škol okresu Bruntál, zaměřených na poskytování první pomoci. V současné době se ve spolupráci se středními zdravotnickými školami a Moravskoslezským krajem podílí na přípravě nového projektu se stejnou tématikou s názvem „To dám“. S Moravskoslezským krajem spolupracovala také na projektu modernizace odborných učeben zdravotnických oborů, díky němuž škola vybavila tři odborné učebny a chemickou laboratoř novým nábytkem a pomůckami. Jako předsedkyně předmětové komise vede metodicky své mladší kolegyně, odborné učitelky. Ve škole organizuje řadu charitativních sbírek, např. Emil, Světluška, Český den proti rakovině, a každoročně zajišťuje zdravotní hlídky pro akce pořádané Městským úřadem Krnov a SVČ Krnov. Šárka Crháková věnuje svůj profesionální i soukromý život dětem, mládeži i dospělým v našem regionu.