PRO STUDENTY

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
89%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI

Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    08. 03. 2017

Zahajování a ukončování výuky

1. září 2016 (čtvrtek)  zahájení období školního vyučování
31. ledna 2017 (úterý) ukončení prvního pololetí – datum na vysvědčení
30. června 2017 (pátek)  ukončení druhého pololetí – datum na vysvědčení

Prázdniny

Podzimní 26. října 2016 (středa) a 27. října 2015 (čtvrtek)
Vánoční 23. prosinec 2016 (pátek) až 2. ledna 2017 (pondělí).
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017
Pololetní 3. února 2017 (pátek)
Jarní 20. únor 2017 až 26. únor 2017
Velikonoční 13. duben 2017 (čtvrtek)

Státní svátky

Den české státnosti 28. září 2016 (středa)
Den vzniku s.č.s. 28. říjen 2016 (pátek)
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 2016 (čtvrtek)
Svátek práce 1. květen 2017 (pondělí)
Den vítězství 8. květen 2017 (pondělí

Ostatní svátky

Velký pátek 14. duben 2017
Velikonoční pondělí 17. duben 2017

Souvislá odborná praxe

1.A/PMP, 1.C/PMP 5 dnů nástupní říjen
1.A/PMP, 1.C/PMP, 2.B/PEL 2 týdny 2. - 16. 5. 2017
2.A/PMP 3 týdny 2. - 23. 5. 2017
2.C/PMP/(ZA), 3.B/PEL 3 týdny 15. 5. - 2. 6. 2017
3.A/PMP, 3.C/PMP/ZA 4 týdny 15. 5. - 9. 6. 2017
4.A/PMP
3.H/PMP/ZS
2 týdny
4 týdny
6. – 17. 2. 2017
3. – 27. 1. 2017

Termíny odborných seminářů a kulturních činností, školních výletů

1. - 2. 9. 2016 adaptační kurz 1. ročník Mgr. Šimůnková,
Mgr. M. Neugebauerová, Mgr. Trávníček
září - říjen 2016 adaptační kurz třídní učitelé                
2. - 5. 11. 2016 Pedagogická poéma Litomyšl  
11. 11. 2016 stužkování 4. ročníků R. Glatter + Š. Drobná
+ L. Řezáčová + M. Neugebauerová
25. 11. 2016 ples školy Ing. Sofianidis
prosinec výlet do Vídně Mgr. Řezáčová
22. 12. 2016 školní vánoční besídka Mgr. Glatter, PhDr. Kusová (21. 12. generálka)
  vánoční koncert Ars Voce Mgr. Trávníček, Mgr. Chumchal
6. 1. 2017 Den otevřených dveří  
14. – 16. 3. 2017 Hudební festival - Brno  
27. – 28. 6. 2017 projektové dny  
29. 6. 2017 Hurá na prázdniny!!! Ing. Sawas Sofianidis, Mgr. Petr Sekanina + ZŠR
předehrávky 1. pololetí leden
  2. pololetí 15 dnů před nástupem na praxi
školní výlety podzimní termín 24. – 25. 10. 2016
  jarní termín červen 2017 (cca 6. – 17. 6.)

Maturitní zkoušky

podzimní termín 2016  
Praktická MZ 8. 9. 2016 (3.G, 4.B/PEL, 5.E/SOČ), 9. 9. 2016 (5.E/ZA)
Ústní zkouška (profilová a společná část) 12. 9. (4.D/ZA, 4.C/SOČ), 13. 9. (4.A/PMP, 4.B/PEL, JEP), 14. 9. (5.E/ZA)
Písemná zkouška (DT a PP společná část) 1. – 5. 9. 2016
 
jarní termín 2017  
do 30. 9. 2016 zveřejnění školního seznamu literárních děl
do 31. 10. 2016 zveřejnění témat pro cizí jazyky
do 1. 12. 2016 přihlášení žáka k jarnímu termínu MZ
do 28. 2. 2017 jmenování předsedů zkušebních komisí (jmenuje krajský úřad)
do 31. 3. 2017 jmenování místopředsedů a další členů zkušebních komisí (jmenují ředitelé škol) – jaro
do 30. 6. 2017 jmenování místopředsedů a další členů zkušebních komisí (jmenují ředitelé škol) – podzim
do 25. 6. 2017 přihlášení žáka k podzimnímu termínu MZ
 
Profilová (praktická)

4. A  - 18. – 19. 5. 2017 – obhajoby MP
4. B  - 18. 4. 2017 – TSP
          - 19. 4. 2017 – VVS
          - 20. 4. 2017 – DVS
4. D  - 18. – 21. 4. 2017
3. E – 25. – 27. 4. 2017
3. H  - 29. – 30. 5. 2017 – obhajoby MP

Společná
písemná práce z CJL
didaktické testy a písemné práce z CJ
Společná a profilová – (ústní zkoušky)

11. 4. 2017
2. 5. – 15. 5. 2017
4. A – 22. – 26. 5. 2017
4. B – 16. – 22. 5. 2017
4. D – 23. – 26. 5. 2017
3. E – 16. – 17. 5. 2017
3. H – 30. 5. – 1. 6. 2017

Přijímací zkoušky

1. kolo 12. 4., 19. 4. 2017 – jednotné testy (denní forma, dálková pětiletá)
25. 4., 26. 4. 2017 – ověření talentu (PMP denní)

Kurzy

1. ročníky plavecký listopad 2016
2. ročníky lyžařský 9. -13. 1. 2017 (2.B, 3.B specializace)
23. 1. - 27. 1. 2017 (2.A, 2.C/PMP, 2.C/ZA - zájemci)
 
3. ročníky turistický

12. – 16. 6. 2017 (3. B + žáci, kteří nemají splněno)
19. – 23. 6. 2017 (3. A, 3. C/PMP, 3. C/ZA, kteří nemají splněno)

2. ročník-PEL sport. – turistický, výtvarný, dramatický

12. – 16. 6. 2017

Termíny konání pedagogické rady

8. 11. 2016 (úterý) klasifikační 1. čtvrtletí  
24. 1. 2017 (úterý) klasifikační 1. pololetí  
11. 4. 2017 (úterý) klasifikační 3. čtvrtletí  
26. 4. 2017 (středa) závěrečná klasifikační porada maturujících ročníků  
26. 6. 2017 (pondělí) závěrečná klasifikační porada 1. - 3. ročníků, 4. E, 4. H  

Informativní schůzky pro rodiče a schůze SR

11. 11. 2016 (pátek)  15:00 - 17:00