O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
89%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI

Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

JÍDELNA

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    10. 10. 2017
Aktuální jídelníček naleznete na adrese http://jidelna.spgs-szs.cz, kde si můžete rovněž zvolit, přihlásit či odhlásit stravu.

Přihlašovat stravu, volit ze dvou jídel i odhlašovat stravu si musí každý strávník sám a to takto:
 • online na http://jidelna.spgs-szs.cz
 • pomocí terminálu umístěného v prostorách školní výdejny na Husovo náměstí 1
 • mailová adresa jidelna@spgs-szs.cz slouží pouze pro zaevidování nových strávníků
Pravidla:
 • přihlašovat a odhlašovat stravu si můžete kdykoliv v průběhu měsíce vždy do 10 hodin předchozího dne
 • k prvnímu přihlášení potřebujete:
  • číslo strávníka jako jméno – (variabilní číslo vašich plateb), najdete ho také vedle svého jména při přihlášení na terminálu ve výdejně (volba stravy)
  • heslo vám bude sděleno ekonomkou školy p. Konečnou
 • po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla, které je nutné změnit, proveďte a zadejte i svůj funkční mail pro případ ztráty hesla
POZOR: Zaplacením není strava automaticky přihlášena!

Stravu je možné uhradit na účet školy (5537771/0100), složenkou či inkasem. Variabilní symbol je čtyřmístné evidenční číslo strávníka. Strava se hradí vždy na daný měsíc do 15 dne. (Viz níže.)

K odebírání stravy potřebujete čip, který současně slouží pro vstup do obou budov školy a ubytovaným žákům i pro vstup do domova mládeže (Hlubčická 2). Čip Vám byl/bude vydán oproti záloze na sekretariátu u sekretářky školy p. Najbrtové. Před jeho použitím pro odebírání stravy je nutné tento čip zaktivovat u ekonomky školy p. Konečné.

Způsob odebírání stravy:

Strava se vydává ve školní výdejně dle stanovené výdejní doby. Oběd bude vydán pouze s čipem. Odebírání stravy do jídlonosičů je zakázáno.

Jak zaplatit za stravu:
 • Složenkou
 • Trvalým příkazem:
    Číslo účtu: 5537771/0100
    Variabilní symbol: číslo strávníka
    Částka k úhradě: 630,-Kč
    Splatnost: do 15 dne daného měsíce
    Období: září – červen
 • Inkasem - viz příloha Souhlas k inkasu - obědy
Kontaktní osoba – ekonom školy: Šárka Končená (konecna@spgs-szs.cz, tel. 554 615 442).

SOUBORY KE STAŽENÍ