PRO UCHAZEČE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    06. 02. 2022

Den otevřených dveří se bude konat PREZENČNĚ ve středu 9. února 2022 - viz stránka Den otevřených dveří.

 

Dále zvažujeme také konání dalšího dne otevřených dveří prezenčně nebo online - termín by byl upřesněn.

Otevírané obory:

53-41-M/03 Praktická sestra - předpokládaný počet přijímaných - 30

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - předpokládaný počet přijímaných - 46

78-42-M/03 Pedagogické lyceum - předpokládaný počet přijímaných - 30

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma - předpokládaný počet přijímaných - 30

Podrobnosti k oborům naleznete zde.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Příjem přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. 3. 2022
(datum osobního podání na sekretariátě školy, datum předání zásilkové službě). Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který požaduje, aby jeho potřeby byly při přijímací zkoušce zohledněny, je povinen přiložit příslušné dokumenty k přihlášce. 

Ve všech otevíraných oborech budou konány jednotné testy. V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma bude dále konaná školní přijímací zkouška (ověření talentu z jazykové, hudební a tělesné výchovy). V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma bude dále konaná školní přijímací zkouška (ověření talentu z jazykové a hudební výchovy).


PEDAGOGICKÉ LYCEUM A PRAKTICKÁ SESTRA

Jednotné testy do oborů vzdělávání denní formy Pedagogické lyceum a Praktická sestra se pro 1. kolo konají 12. a 13. dubna 2022 (jednotné testy z matematiky a českého jazyka; termín přijímací zkoušky je dán pořadím školy na přihlášce, na přihlášce se tedy neuvádí).

Náhradní termíny pro 1. kolo jsou 10. a 11. května 2022.

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - DENNÍ FORMA

Jednotné testy do oboru vzdělávání denní formy vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika se pro 1. kolo konají 12. a 13. dubna 2022 (jednotné testy z matematiky a českého jazyka; termín přijímací zkoušky je dán pořadím školy na přihlášce, na přihlášce se tedy neuvádí).

Školní přijímací zkouška (ověření talentu)
do oboru vzdělávání denní formy Předškolní a mimoškolní pedagogika se pro 1. kolo koná 19. a 20. dubna 2022 (termín školní přijímací zkoušky se uvede na přihlášce).

Náhradní termíny pro 1. kolo jsou 10. a 11. května 2022.


PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - DÁLKOVÁ FORMA

V dálkové formě oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá pouze školní přijímací zkouška (ověření talentu z jazykové a hudební výchovy). Školní přijímací zkouška se pro 1. kolo koná 19. a 20. dubna 2022 (termín školní přijímací zkoušky se uvede na přihlášce).

Náhradní termíny pro 1. kolo jsou 10. a 11. května 2022.

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE

Příjem přihlášek pro 1. kolo  přijímacího řízení denní i dálkové formy vzdělávání je do 1. 3. 2022 (datum osobního podání na sekretariátě školy, datum předání dopisu k doručení). Postup přijímání uchazečů pro přijímací řízení je stanoven
kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení.

Formulář přihlášky najdete na webových stránkách MŠMT:
- denní forma 

- dálková forma
nebo v níže přiložených dokumentech.ILUSTRAČNÍ TESTY


- ilustrační testy z českého jazyka a matematiky naleznete zde.

- ilustrační zadání ke školní přijímací zkoušce (Předškolní a mimoškolní pedagogika) naleznete zde.
 


MINI MANUÁL


V přiloženém Mini manuálu (zde) naleznete řadu odpovědí na vaše dotazy.

 
INFORMACE O ZÁPISOVÉM LÍSTKU

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Zápisový lístek lze obdržet trojím způsobem:

  1. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře. Zápisový lístek bude po vyplnění elektronické žádosti zaslán poštou na uvedenou adresu.
  2. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek písemně prostřednictvím písemné žádosti.
  1. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadu. Mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost zákonného zástupce - občanský průkaz, cestovní doklad). Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost - občanský průkaz, cestovní doklad), nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).

KONTAKTY

V případě dotazů ve věci:

- přijímacího řízení, kritérií, termínů, otevíraných oborů kontaktujte Marii Lhoťanovou (info@spgs-szs.cz; 554 637 460)

- vydávání zápisových lístků (pouze) kontaktujte vyřizujícího referenta MSK Pavlu Nyklovou (e-mail: pavla.nyklova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 358)

 

 SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292