PRO UCHAZEČE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    08. 11. 2019

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Dny otevřených dveří proběhnou 8. 11. 2019 a 10. 1. 2020  vždy od 15 hodin pro všechny nabízené obory. V průběhu Dne otevřených dveří mají uchazeči možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky (ověření talentu) nanečisto.

V přijímacím řízení se ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky jednotných testů představují 60 % váhy při hodnocení přijímací zkoušky. Vnitřní kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil povinnou školní docházku, ověření talentu v případě oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a hodnocení dalších skutečností) představují 40 % váhy při hodnocení přijímací zkoušky.

DENNÍ FORMY STUDIA

a) jednotné testy do oborů vzdělávání denní formy vzdělávání Pedagogické lyceum a Praktická sestra se pro 1. kolo konají 14. a 15. dubna 2020 (jednotné testy z matematiky a českého jazyka; termín přijímací zkoušky je dán pořadím školy na přihlášce, na přihlášce se tedy neuvádí).
Náhradní termíny pro 1. kolo jsou
13. a 14. května 2020.

b) jednotné testy do oboru vzdělávání denní formy vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika
se pro 1. kolo konají 14. a 15. dubna 2020 (jednotné testy z matematiky a českého jazyka; termín přijímací zkoušky je dán pořadím školy na přihlášce, na přihlášce se tedy neuvádí). Ve dnech 20. nebo 21. dubna 2020 (dle výběru uchazeče - datum se píše na přihlášku) proběhne ověření talentu z hudební, jazykové a tělesné výchovy.
Náhradní termíny pro 1. kolo jsou 13. a 14. května 2020.

Příjem přihlášek pro 1. kolo  přijímacího řízení denní formy vzdělávání je do 1. 3. 2020 (datum osobního podání na sekretariátě školy, datum předání dopisu k doručení). Postup přijímání uchazečů pro přijímací řízení je stanoven
kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který požaduje, aby jeho potřeby byly při přijímací zkoušce zohledněny, je povinen přiložit příslušné dokumenty k přihlášce.


Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky naleznete zde.

 
DÁLKOVÁ FORMA STUDIA


bude doplněno


V přiloženém Mini manuálu naleznete řadu odpovědí na vaše dotazy.

FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK

 

Najdete na webových stránkách MŠMT ČR (Formuláře přihlášek (vzory) na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) nebo v níže přiložených dokumentech.


Informace o zápisovém lístku – týká se pouze uchazečů o denní studium

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Zápisový lístek lze obdržet trojím způsobem:

  1. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře. Zápisový lístek bude po vyplnění elektronické žádosti zaslán poštou na uvedenou adresu.

  2. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek písemně prostřednictvím písemné žádosti.

  1. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadu. Mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost zákonného zástupce - občanský průkaz, cestovní doklad). Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost - občanský průkaz, cestovní doklad), nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).

KONTAKTY

V případě dotazů ve věci:

- přijímacího řízení, kritérií, termínů, otevíraných oborů kontaktujte Věru Kovářovou (info@spgs-szs.cz; 554 637 461)

- vydávání zápisových lístků (pouze) kontaktujte vyřizujícího referenta MSK Pavlu Nyklovou (e-mail: pavla.nyklova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 358)

 


SOUBORY KE STAŽENÍ