PRO UCHAZEČE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    29. 01. 2024
Otevírané obory pro školní rok 2024/2025:
 • 53-41-M/03 Praktická sestra - předpokládaný počet přijímaných - 30
 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - předpokládaný počet přijímaných - 60
 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum - předpokládaný počet přijímaných - 30
 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková/zkrácená forma) - předpokládaný počet přijímaných - 30
Podrobnosti k oborům naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení naleznete na samostatné stránce.

Cermat ve spolupráci s MŠMT připravil webové stránky k novým přijímacím zkouškám, který postupně doplňuje. Informace pro rodiče a uchazeče naleznete na adrese https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.

Na zmíněném webu naleznete také přehledně zpracované informace pro žáky a rodiče ke způsobu přihlašování, průběhu a jednotlivých termínech přijímacího řízení.

Podrobnosti k Jednotné přijímací zkoušce naleznete také na stránkách Cermatu.ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Příjem přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je od 1. do 20. února 2024 (datum vložení do systému DIPSY, datum osobního podání na sekretariátě školy, datum předání zásilkové službě).

Způsob podání přihlášky:
 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
Více informací ke způsobům podání přihlášky naleznete na stránce MŠMT a stránce Přihlášky na střední.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který požaduje, aby jeho potřeby byly při přijímací zkoušce zohledněny, je povinen přiložit příslušné dokumenty k přihlášce (do 20. února 2024).

Ve všech otevíraných oborech budou konány jednotné testy.
V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní forma - bude konaná školní přijímací zkouška (ověření předpokladů z jazykové, hudební a tělesné výchovy). 
V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma - bude konaná školní přijímací zkouška (ověření předpokladů z jazykové a hudební výchovy).

TERMÍNY ZKOUŠEK PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • Jednotná přijímací zkouška - 12. a 15. dubna 2024 (termín bude přidělen Cermatem)
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 29. a 30. dubna 2024
 • Školní přijímací zkouška (pouze pro obor PMP) - bude stanoveno po 1. březnu 2024 - předpokládaný termín je 16. nebo 17. dubna 2024
DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE

Samotnou přihlášku i veškeré přiložené dokumenty (lékařský posudek, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání a další) můžete podat elektronicky prostřednictvím systému DIPSY. 

K přihlášce si připravte tyto přílohy:
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pro obory denní i dálkové formy studia) - povinné
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (pro obory denní formy studia) - povinné
 • Potvrzení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky (pro obory denní i dálkové formy studia) - volitelné
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince (pro obory denní i dálkové formy studia) - požadováno u cizinců
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka nebo žádost o konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (pro obory denní formy studia) - požadováno u cizinců
 • Dokumenty pro hodnocení dalších skutečností (pro obory denní formy studia) - volitelné:
  • úspěchy v krajských soutěžích v období 7. - 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia doložené diplomy označené jménem a postupovým kolem - pro maximální počet bodů postačuje 1 diplom
  • úspěchy v celostátních soutěžích v období 7. - 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnáziadoložené diplomy označené jménem a postupovým kolem - pro maximální počet bodů postačuje 1 diplom
  • zájmová činnost související s oborem potvrzená základní školou, víceletým gymnáziem nebo jinou institucí (např. kroužky, dobrovolnická činnost, školní parlament apod.)
  • potvrzení o délce studia na ZUŠ
  • potvrzení o hudebním vzdělání vydané jiným vzdělavatelem než ZUŠ
  • pochvaly třídního učitele nebo ředitele školy v rozmězí 7. - 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia - pro maximální počet bodů postačuje 1 pochvala
 • Doklad o získání středního vzdělání - maturitní vysvědčení (pouze pro dálkové studium) - povinné
 • Potvrzení od zaměstnavatele o práci v oboru (pouze pro dálkové studium) - volitelné
Formuláře naleznete na stránce Přihlášky na střední nebo v níže přiložených souborech. (Včetně samotného vzoru přihlášky pro listinné podání.)
ILUSTRAČNÍ TESTY

ilustrační testy k přijímacímu řízení naleznete na stránce Ilustrační testy.

KONTAKTY

V případě dotazů ve věci přijímacího řízení, kritérií, termínů, otevíraných oborů kontaktujte Ing. Marii Lhoťanovou (info@spgs-szs.cz; 554 637 460) ne ředitele školy Ing. Mikuláše Pethse (reditel@spgs-szs.cz, 554 637 461).

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292