O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    03. 01. 2020
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov, IČO: 00601292 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

• Osobní údaje Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

• Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování - viz níže přiložené soubory

• Pokud Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, Krnov, příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, Krnov, příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, Krnov, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, Krnov, příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvková organizace
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
• Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

• Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí

I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

·        telefon: +420 543 214 714

·        e-mail: info@i3c.cz

·        ID datové schránky: mazc9cz

Zastoupená fyzickou osobou:

Ing. Radek Fischer

·        telefon: +420 606 712 204

·        e-mail: poverenec.oou@i3c.cz
SOUBORY KE STAŽENÍ