O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI





AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    17.10.2021

Inovace ve výuce dějepisu – projekt D+

Naše škola již dlouhou dobu spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů, který se kromě jiného zabývá změnou výuky dějepisu. Opakovaně jsme byli zapojeni do pilotování aplikace HistoryLab. V ní je možné dějiny zkoumat jako v laboratoři – žáci bádají nad fotografiemi, soudobými videozáznamy, audiozáznamy, archivními dokumenty. Autorům aplikace vždy jde o zachycení konkrétní události na pozadí dobové atmosféry. HistoryLab je součástí projektu D21, tedy Dějepis ve 21. století.
 
V letošním školním roce jsme byli přizváni k zapojení se do projektu D+. V rámci něhož chceme výuku orientovat badatelsky, rozvíjet historickou gramotnost žáků v souladu s aktuálními přístupy ve vzdělávání a s moderními trendy didaktiky dějepisu. Podporujeme aktivizaci žáků a rozvíjíme jejich dovednosti v oblasti kladení otázek, vytváření hypotéz, učíme je analyzovat historické prameny apod. Společně se ptáme na spoustu otázek: Proč se události dějí a jaké mají dopady? Jak najít logiku ve složitých historických procesech? Jak lépe porozumět lidem, kteří žili v minulosti? K čemu jsou nám dějiny? Jinými slovy učíme žáky historicky myslet!!!. Totiž „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat“.
 
Společně s kolegyní Kusovou přejeme všem našim žákům příjemné bádání. 👀🧠

Lenka Řezáčová, učitelka dějepisu a lokální koordinátorka projektu D+


Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292