O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

MODERNIZACE VÝUKY VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    18. 03. 2014

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb 

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/25.01401

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit kvalitu vzdělávání ve zdravotnických oborech, a to prostřednictvím modernizace stávajících učeben a laboratoří odborných i přírodovědných předmětů na šesti středních zdravotnických školách ve všech okresech Moravskoslezského kraje.

Výstupy projektu

Prostřednictvím realizace projektu vznikne v Moravskoslezském kraji 36 inovovaných a modernizovaných učeben, čímž budou vytvořeny materiální podmínky pro zkvalitnění výuky zdravotnických oborů v Moravskoslezském kraji.

V jednotlivých učebnách bude dle jejich zaměření probíhat výuka ošetřovatelství, první pomoci, anatomie a somatologie, chemie, fyziky a biologie. Pořizované vybavení bylo komplexně posuzováno a koncipováno tak, aby plně pokrylo nároky na kvalitní přípravu žáků v daných předmětech. Realizace projektu umožní rozšíření a zkvalitní praktické části výuky.

Výsledky projektu

 • vybavení 36 učeben moderními pomůckami,
 • zlepšení mezipředmětové návaznosti,
 • zlepšení manuálních dovedností žáků využíváním kvalitních pomůcek,
 • zvládnutí práce s moderními technologiemi ve zdravotnictví,
 • zatraktivnit studium na vybraných středních školách,
 • zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce a
 • lépe žáky připravit pro další studium na vysokých školách.

Partneři projektu

 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola, Frýdek – Místek, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola Karviná, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola Opava, Dvořákovy sady 2, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, p. o. a
 • Mendelova střední škola Nový Jičín, p. o.

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu

18 993 767,42

Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%)

16 046 527,30

Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %)

2 831 740,12


Doba realizace projektu

leden - prosinec 2014

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz
 

Modernizace výuky ve zdravotnických oborech na naší škole

V rámci projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech CZ.1.10/2.1.00/25.01401 zmodernizuje škola 7
učeben v budově na Husově nám.1 a pro jednotlivé učebny získá:

učebna Somatologie
 • kostra člověka
 • lebka didaktická - barevné rozlišení kostí

3 učebny Ošetřovatelství
 • pracovní stoly
 • skříně
 • uzamykatelné skříńky
 • ultrazvukový inhalátor
 • venózní paže pro nácvik odběrů krve, aplikace injekcí
 • injekční paže dospělého
 • simulátory pro ošetřování dospělého nemocného
 • nemocniční lůžka - polohovatelná, elektrická
učebna První pomoci
 • simulátory ran
 • resuscitační figurína
 • doplňková sada pro simulaci zranění

učebna přírodovědných předmětů
 • ICT technika
 • měřící systémy pro biologii, fyziologii, fyziku
 • enviromentální výchovu,
 • sady pro optiku

Chemická laboratoř
 • mikroskopy, videomikroskop
 • sady preparátů
 • vybavení laboratoře pomůckami
 • laboratorní stoly
 • digestoř
 • váhy
 • filtrační a pipetovací zařízení


 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292