O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

PROJEKT UNIV 2 KRAJE

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    23. 01. 2012

logolink-(1).gif

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt UNIV 2 KRAJE Pečovatelské služby

Profil absolventa

Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je připraven:

 • charakterizovat poskytovatele sociálních služeb
 • pomáhat při zabezpečení a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomáhat při zvládání běžných úkonů a při osobní hygieně částečně mobilního klienta,
 • monitorovat příznaky změn zdravotního stavu klienta v průběhu poskytované péče
 • poskytovat péči imobilnímu klientovi,
 • poskytovat první pomoc při náhlé poruše zdraví,
 • komunikovat s klienty vhodnými technikami podle zásad společenského chování a profesní etiky.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Pečovatelské služby poskytuje klientovi pomoc při zvládání běžných úkonů denní péče; může se proto uplatnit v organizacích, které se zabývají péči o jednotlivce se sníženou soběstačností v jeho domácím prostředí.
Absolvent má možnost využít získaných dovedností také při péči o rodinné příslušníky v domácím prostředí.

Charakteristika programu dalšího vzdělávání

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Záměrem programu dalšího vzdělávání je připravit jeho účastníka na kvalitní poskytování péče o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a to v domácím prostředí klienta.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

Vzdělávací program je rozčleněn do pěti povinných modulů:

 • Pomoc klientovi při komunikaci a kontaktu s úřady, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o částečně mobilního klienta,
 • Poskytování péče imobilnímu klientovi,
 • Komunikace s klienty,
 • Poskytování první pomoci.

Organizace výuky

Výuka vzdělávacího programu je organizována formou prezenčního studia v počtu 100 vyučovacích hodin. Výuka proběhne v odborných učebnách Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy.Výuka probíhá od 10.2.2012 do 23.3.2012, v pátek vždy od 12.00 hodin, v sobotu od 8.00 hodin.
 

univ-(1).gifVíce informací o projektech UNIV 2 KRAJE se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292