O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    18.12.2019

Kurz - Zdravotník zotavovacích akcí

SPgŠ a SZŠ Krnov pořádá pro všechny zájemce z řad pedagogů kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který proběhne ve dnech 6. - 7. 3. 2020, 12. - 14. 3. 2020. Cena 40 hodinového kurzu je 1 800,- Kč. V případě zájmu pište na holeckova@spgs-szs.cz nebo volejte 554 637 465 nebo zašlete přihlášku přiloženou níže do 26. 2. 2020.

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT – 33275/2019-2-1136 a jeho absolvent získá Osvědčení, které ho opravňuje k výkonu zdravotníka na dětských táborech, školách v přírodě a kurzech.

 Cílem kurzu je naučit účastníky správně vyhodnotit situaci, v případě život ohrožujícímu stavu okamžitě poskytnout první pomoc, včetně provádění základních život zachraňujících úkonů, přivolat odbornou pomoc a do příjezdu pomoci o postiženého pečovat. V případě život neohrožujícímu onemocnění účastník dokáže poskytnout ošetřovatelskou péči dospělým a dětem, má povědomí o epidemiologických a hygienických opatřeních v rámci prevence šíření nákaz a ví, jaká opatření je nutno přijmout k eliminaci šíření již vzniklých nákaz a onemocnění. Orientuje se v právních předpisem upravujících zotavovací akce, zejména pak zná práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí. Je si vědom důležitosti správných zásad hygieny a umí v praxi aplikovat protiepidemická opatření.

Náplň kurzu:

Téma

Počet hodin

Cíl

Metody

Teorie

Praxe

Základy stavby a funkce lidského těla

3

-

Osvojení teoretických znalostí o stavbě, orgánech, jejich uložení a funkcích

Výklad

První pomoc – teoretická část

10

-

Zvládnutí zásahu na místě nehody, význam péče o postiženého do doby odborného ošetření.

Výklad s ukázkou modelové situace, nácvik přivolání odborné zdravotnické pomoci, transportní polohy.

První pomoc – praktická část

-

16

Zvládnutí základních zásad orientačního vyšetření, správného postupu a dovednosti při poskytování první pomoci.

Instruktáž, cvičení jednotlivých postupů v modelové situaci.

Péče o nemocné

2

2

Osvojení teoretických a praktických dovedností při poskytování individualizované péče

Výklad a nácvik v modelových situacích.

Základy zdravotnické dokumentace

1

-

Seznámení se základní zdravotnickou dokumentací zotavovacích akcí, jejich vedení a práce s nimi.

Výklad, ukázky dokumentace, modelové situace

Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

2

1

Činnost zdravotníků v jednotlivých fázích konání akce, spolupráce s patronátním lékařem.

Modelové situace, výklad.

Hygiena a epidemiologie

3

-

Dohled nad hygienou účastníků, včasná diagnostika, chování při karanténě, izolace

Výklad s ukázkami modelových situací.

Celkem

21

19

 

 SOUBORY KE STAŽENÍ