O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    26.09.2018

Studentky mají zájem o svět kolem sebe

Studentky, ubytované v domově mládeže, mají zájem o svět kolem sebe

image002.jpg

Obohatit svůj volný čas o nové zkušenosti, udělat něco pro druhé, nejen brát, ale i dávat, zajímat se o lidi a dění kolem sebe, objevovat a starat se o veřejný prostor - je dobrý začátek. Tak jako v letech předešlých, začaly i v tomto novém školním roce pracovat studentky ubytované v domově mládeže ve prospěch dětí, mládeže, seniorů a jejich rodin. V rámci dobrovolnictví se zapojily individuálně nebo ve skupinách do aktivit, které nejen, že pokrývají celou řadu témat, která je zajímají, ale jejich prostřednictvím rozvíjejí celou řadu dovedností, potřebných pro život. S chutí, zájmem, zvědavostí, trpělivě a zodpovědně objevují svět sociální práce, v dětském volnočasovém klubu „Skřítek“ nebo v doučovacím klubu práci s dětmi a mládeží, spolupráci s pedagogy, rodinami dětí, organizují sbírky ve prospěch dětí a především inspirují ostatní spolužáky, své přátele, rodiny a známé ke konání společensky prospěšných aktivit. Dobrovolnická práce po škole jim pomáhá zjistit, čemu se chtějí ve svém studiu a nejbližší budoucnosti vlastně dále věnovat, přináší jim nové zkušenosti, díky kterým obohacují svou vlastní pedagogickou praxi a rozhodně zvyšují rozměr a kvalitu svého volného času.

image003.jpg

Aktivity dětského volnočasového klubu jsou podpořeny z dotačního programu
Podpora pravidelné činnosti kulturních a zájmových subjektů pro děti a mládež v roce 2018
 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292