O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
6%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    12.05.2017

Volby do školské rady - zákonní zástupci, zletilí žáci

Dne 23. 4. 2017 byly prostřednictvím webových stránek školy vyhlášeny volby do školské rady při naší škole na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mohly podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 11. 5. 2017 k rukám volební komise nebo ředitele školy:

 ● osobně na sekretariátu školy,

● doporučenou poštou na adresu školy,

● e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz

 

Navrženy do školské rady byly:

 Klára Losertová                                3. A

Jiří Černoch                                       3. A

Daniel Pavlík                                     3. B

Ondřej Kokrda                                 3. B

Hana Zacpálková                             3. C

Kristýna Langová                             3. C

 

Volby:

Členy školské rady zastupující zákonné zástupce a zletilé žáky volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků prostřednictvím internetového hlasování od 31. 5. 2017 do 1. 6. 2017 24 hodin. Internetové hlasování bude zpřístupněno na webových stránkách školy (www.spgs-szs.cz) (škola zaručuje anonymitu hlasování).

 Pozn. za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jedním hlasem kterýkoliv ze zákonných zástupců, tzn. při vyšším počtu sourozenců docházejících do téže školy má jejich zákonný zástupce přiměřený počet hlasů.

 Za vaši volbu děkujeme.

 

 V Krnově dne: 12. 5. 2017                                                                          Mgr. Jana Chlebovská

     ředitelka školy