O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    24.05.2024

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvkové organizaci

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

vyhlašuji

v souladu s čl. 5 volebního řádu doplňovací volby do školské rady při Střední pedagogické škola a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvkové organizaci. Voleni budou 2 zástupci zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční prostřednictvím internetového hlasování, které bude zpřístupněno na webových stránkách školy od středy 26. 6. 2024 od 8:00 hodin do čtvrtku 27. 6. 2024 do 23:59 hodin (škola zaručuje anonymitu hlasování). Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 10. 6. 2024 do 10:00 hodin k rukám ředitele školy nebo volební komise:
  • osobně na sekretariátu školy,
  • doporučenou poštou na adresu školy,
  • e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz
K uskutečnění voleb do školské rady jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Hana Karlovská
Mgr. Aneta Šiffnerová
Mgr. Iveta Wrobelová

V Krnově dne: 24. 5. 2024

Ing. Mikuláš Peths
ředitel školy

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292