O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    21.09.2017

Výsledky 5. kola přijímacího řízení - dálková forma

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

ve 5. kole přijímacího řízení oborů vzdělání

 

  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání

  53-41-M/01 Zdravotnický asistent, dálková forma vzdělávání

 

ve školním roce 2017/2018

 V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku studia oborů vzdělání

  • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, dálková forma vzdělávání
  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání

 ve školním roce 2017/2018, který obsahuje:

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů
2.
poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče
3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. kritéria

5. poučení pro přijaté uchazeče

 ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu

 ad 2) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

ad 3) V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 22. 9. 2017.

ad 4) Kritéria - viz níže

ad 5) V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Informace k zahájení školního roku 2017/2018 jsou uveřejněny zde.SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292