O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    24.04.2014

Výsledky přijímacího řízení

                                    Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
                                                             v 1. kole oborech vzdělání

• 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání,
• 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání
• 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání

ve školním roce 2014/2015


V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání

          78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání,

         75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání

         53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání

 ve školním roce 2014/2015, který obsahuje:

 

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů
  2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
  3. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče
  4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
  5. kritéria - zde

 Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 12.5.2015 - na sekretariátu nebo předání k přepravě provozovateli poštovních služeb
). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem - 24. 4. 2014.

 

                                                                                                                        Mgr. Jana Chlebovská, ředitelka školy


SOUBORY KE STAŽENÍ